ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019

alda projects

Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης συμμετέχει στο πρόγραμμα για τα
Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια (RIGHTS,
EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME) με το έργο
που φέρει τον τίτλο: «APProach/ Connceting EU mobile
citizens with their welcoming cities». Αποσκοπεί να διευκολύνει την κυκλοφορία πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών για την προώθηση της
αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών της ΕΕ/EUMC (EU mobile citizens) και την ενθάρρυνση των πολιτών να διαδραματίσουν ενεργότερο ρόλο στη δημοκρατία σε επίπεδο Ένωσης που θα ενισχύσει την Ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών και θα συμβάλλει στην εξέλιξη της «Ευρωπαϊκής Ταυτότητας».
Με την υπογραφή αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου μας στο εν λόγω έργο με το Συμφωνητικό μεταξύ των Eταίρων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- Grant agreement
No: 785727, Ref. Ares (2018)1626176 – 23/03/2018, ο Δήμος μας συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα από τον Απρίλιο του 2018 ως τον Απρίλιο του 2020.

Ευρωεκλογές 23 – 26 Μαΐου 2019

APProach – Connecting EU mobile citizens with their welcoming cities
Municipality of NEA Smyrni
2019 European Parliament election in Greece
Deadline for registration in the Portuguese Electoral Register: March 26, 2019 (60 days before the date of the Elections scheduled for May 26, 2019)
Greek Electoral Register
Foreign citizens residing in Greece
Which foreign citizens have the right to register in the Greek Electoral Register?
The following foreign citizens, who are 17 years of age or older residing in Greece, have the right to register in the Greek Electoral Register:
· Citizens of the European Union who are legally resident in Greece: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, , Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, United Kingdom *, Czech Republic, Romania and Sweden;
* From March 29, 2019, if BREXIT occurs without any agreement (within the European Union or, bilaterally), United Kingdom nationals cease to be voters in Greece.
How to Register
http://www.ypes.gr/epe2019/(S(shu5di55mxpsp345b5oc1s45))/Greeks_in_EU_2019.pdf
MORE info:
http://www.europarl.europa.eu/at-your-…/…/be-heard/elections

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=124&fbclid=IwAR2dnK2S5plmxytXBbqaKwiXZMVttXWF2D3wUsNri6Yv1uSvQrHfRWY19jE
https://www.aftitiforapsifizw.eu/
http://eepurl.com/gfU109
Αρέσει σε %d bloggers: