Σύγχρονο λαϊκό πανεπιστήμιο Δήμου Νέας Σμύρνης – Πρόσκληση


Ο ∆ήµαρχος Νέας Σµύρνης και η Επιτροπή Εκπαιδευτικού Έργου του Σύγχρονου Λαϊκού Πανεπιστηµίου (ΣΥ.ΛΑ.Π.) σας προσκαλούν στην
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ και ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ των Θεµατικών Ενοτήτων «ΦΥΣΙΚΕΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ»,
«ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» και «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΜΜΕ» οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στη διάρκεια του χειµερινού εξαµήνου 2018 την ∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ώρα 18:00
στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης
(2ας Μαΐου 8, 3ος όροφος, Κεντρική Πλατεία Ν. Σµύρνης)

Φωτογραφία: Κωνσταντίνα Βασσάλου ου υγείας,

Αρέσει σε %d bloggers: