«∆ιαχείριση της απώλειας – διαζύγιο, θάνατος, κρίση σχέσεων» «ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ» ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «Εφηβεία από το Α έως το Ω: Μία Ακαδηµία για Γονείς»

«ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ» ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
«Εφηβεία από το Α έως το Ω: Μία Ακαδηµία για Γονείς»

6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, ώρα 17.30 – 19.30
ΘΕΜΑ: «∆ιαχείριση της απώλειας – διαζύγιο, θάνατος, κρίση σχέσεων»
Εισηγήτρια: κ. Μάγια Π. Αλιβιζάτου
Ψυχολόγος Ph.D.
∆ιασχολική Συντονίστρια Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας
Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
Οι συναντήσεις πραγµατοποιούνται στην ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του
∆ήµου Νέας Σµύρνης, 2ας Μαΐου 8, 3ος όροφος, Κεντρική Πλατεία.
Πληροφορίες: Γραφείο Παιδείας του ∆ήµου Νέας Σµύρνης κ. Πρώια (τηλ: 213 2025840) και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ν. Σµύρνηςwww.neasmyrni.gov.gr (Εκπαίδευση – ∆ια Βίου Μάθηση – Ακαδηµία Γονέων)
email: ns.akadimiagoneon@gmail.com.

Αρέσει σε %d bloggers: